sledovanie-konkurzov.sk

„Nenechajte si ujsť šancu získať svoje peniaze“


Sledovanie konkurzov, reštrukturalizácií, likvidácií,
zmlúv a zmien v obchodnom registri,
a osobných bankrotov fyzických osôb

Služba sledovanie-konkurzov.sk vám umožní vytvoriť zoznam vašich dlžníkov a obchodných partnerov.

Posledná aktualizácia: 12. 7. 2024

Istota

Monitorujte pre istotu svojich obchodných partnerov. Stojí vás to málo a budete včas informovaní o možných problémoch.

Obchodný vestník

Stránka sleduje tieto časti obchodného vestníka: Konkurzy a reštrukturalizácie – súdy, Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie, Výzvy likvidátorov, Konkurzy a vyrovnania, Obchodný register, Zmluvy a Účtovné závierky.

Ako to funguje

Ak sa ktorýkoľvek subjekt alebo fyzická osoba z vášho zoznamu vyskytne v obchodnom vestníku v sledovaných častiach, systém sledovanie-konkurzov.sk vás informuje e-mailom. 

Sledujte až 100 subjektov len za 5 € mesačne!

  • 1 mesiac zadarmo na sledovanie až 100 subjektov.
  • Chcete sledovať viac dlžníkov? Použite kalkulačku na výpočet ceny.
  • Zaregistrujte sa a sledujte svojich zákazníkov.

Vedeli ste, že…?

Od vyhlásenia konkurzu / reštrukturalizácie na majetok dlžníka, o ktorom sa môžete dozvedieť len z obchodného vestníka, ak si ho každý deň čítate, máte len 45 dní na to, aby ste si svoju pohľadávku upatnili (a to aj keď ju práve uplatňujete súdne), inak sa na ňu neprihliada?

footer-man„V obchodnom vestníku denne vychádzajú dôležité informácie, ktorých sledovanie je zásadné pre ochranu veriteľov a ich nárokov na pohľadávky. Ak sa dlžník ocitne v konkurze, či likvidácii, veriteľom začne plynúť lehota na prihlásenie svojich pohľadávok. Služba sledovanie-konkurzov.sk umožňuje veriteľom pohodlne monitorovať svojich dlžníkov, aby o svoj nárok neprišli.“